Στηρίξτε μας

Έξοδα Λειτουργίας

Καλύπτονται, κυρίως:

  1. από δωρεές – οικονομικές ενισχύσεις φίλων αλλά και απλών πολιτών, πάντα με την έκδοση θεωρημένων αποδείξεων είσπραξης
  2. Συμμετοχή σε Bazzar
  3. Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Εργασίας και Περιφέρεια Αττικής

Τα έξοδα του ΚΔΑΠ-μεΑ καλύπτονται εξολοκλήρου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.