Θεραπευτική Ιππασία

Η Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί μια εναλλακτική, θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σε αυτή την μορφή θεραπείας και χωρίς να αντικαθίστανται οι κλασσικές θεραπευτικές μέθοδοι, χρησιμοποιείται το άλογο για θεραπευτικούς στόχους.

Σύμφωνα με έρευνες, η επαφή με άλογα βοηθάει τα άτομα με κινητικές, νοητικές και ψυχολογικές δυσκολίες να έχουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα βοηθά να συγκεντρώνονται ενώ η επαφή με το άλογο ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας τους δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν θετική συμπεριφορά και να αναπτύξουν ισορροπημένες κοινωνικές δεξιότητες.

Κατά τη διάρκεια της Ιπποθεραπείας το άτομο γυμνάζεται εξασκώντας την ισορροπία του, ενώ παράλληλα χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με το άλογο αλλά και με τον εκπαιδευτή του.

Η Ιπποθεραπεία ενδείκνυται για την εγκεφαλική παράλυση, τη μυϊκή δυστροφία, το Σύνδρομο Down, τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός), τις μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία), τις ψυχικές διαταραχές, την υπερκινητικότητα, τη Νοητική Υστέρηση, τη σπαστικότητα, κ.λ.π).

Τα προγράμματα Θεραπευτικής Ιππασίας πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, με ειδικά εκπαιδευμένα άλογα.

Η επαφή με άλογα βοηθάει τα άτομα με κινητικές, νοητικές και ψυχολογικές δυσκολίες να έχουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής.