Εργοθεραπεία

Ο βασικός τομέας δράσης της εργοθεραπείας είναι η λειτουργικότητα του ατόμου.

Στο ΚΔΑΠ-μεΑ “Παναγία Ευαγγελίστρια” χρησιμοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας των συμμετεχόντων. Κάποιες από αυτές είναι:

  • Ομάδες εκφραστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων μέσω δημιουργικών κατασκευών και επιτραπέζιων παιχνιδιών
  • Ομάδες αγωγής στην κοινότητα
  • Ομάδες εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω υποστηρικτικής τεχνολογίας
  • Ομάδες εκπαίδευσης στην ατομική υγιεινή και αυτοεξυπηρέτηση
  • Ομάδες κοινωνικοποίησης

Στόχος όλων των παραπάνω ομάδων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των απαραίτητων προσωπικών και ατομικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Μέσα από αυτές τις ομάδες τους παρέχεται και η δυνατότητα να αποκτήσουν ένα κοινωνικό και φιλικό δίκτυο, το οποίο θα τους προσφέρει το αίσθημα του ανήκειν και θα βοηθήσει στην ομαλή και ευχάριστη συνύπαρξή τους στην κοινωνία.

Στόχος όλων των παραπάνω ομάδων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των απαραίτητων προσωπικών και ατομικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων.