Δραστηριότητες

Τα Oφέλη των Δραστηριοτήτων

Οι διάφοροι τρόποι απασχόλησης χρησιμοποιούνται με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας των συμμετεχόντων, την ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των προσωπικών και ατομικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, όπως επίσης και την καλλιέργεια των κοινωνικών ικανοτήτων.