Ο Φορεαστο εργο μασδραστηριοτητεσ


Οι διάφοροι τρόποι απασχόλησης είναι απαραίτητοι για την αύξηση της λειτουργικότητας, την ανάπτυξη των προσωπικών και ατομικών δεξιοτήτων, όπως επίσης και την καλλιέργεια των κοινωνικών ικανοτήτων.